Білошкурська Наталія Володимирівна

  • Дата оновлення: 24.10.2019

DSC_6992кандидат економічних наук, доцент

nickbrown@ukr.net

Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічному університет

і за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2016 рік).

У 2012 році пройшла тренінг «Школа громадського управління».

У 2013 році захистила дисертацію на тему «Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу та управління бізнесом.

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з вересня 2014 року на посаді доцента кафедри.

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

Сфера наукових інтересів: формування інноваційної безпеки промислових підприємств, наукові засади маркетингових досліджень ринків товарів і послуг.

Захоплення: художня вишивка, образотворче мистецтво, гра на скрипці.

Основні публікації:

  1. Білошкурська, Н. В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства / Н. В. Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12(114). – С. 101-105. (Журнал входить у наукометричну базу даних Scopus)
  2. Білошкурська, Н. В. Потреба у функціонуванні економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств / Н. В. Білошкурська // «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» : [Збірник наукових праць]. – Харків : ХІБС УБС НБУ. – 2012. – Випуск 1(12)/2012. – С. 149-154.
  3. 3. Бізнес-планування : [навчальний посібник з грифом МОНУ] / (у співавторстві). – Бровари : Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568 с.
  4. Білошкурська, Н. В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств : [монографія] / Н. В. Білошкурська, Н. О. Лисенко. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 257 с.
  5. Білошкурська, Н. В. Маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку / Н. В. Білошкурська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2015. – № 1. – С. 24‑31. (Журнал входить у наукометричну базу даних Web of Science)
  6. Білошкурська, Н. В. Управління промисловим виробництвом в Україні: інноваційний аспект / Н. В. Білошкурська // Економічний простір : [збірник наукових праць]. – № 98. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. – C. 54–62. (Збірник входить у наукометричну базу даних Index Copernicus)
  7. Biloshkurska, N. V. Influence of the security market condition on the collective investment development / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, L. A. Chvertko // Науковий вісник Полісся. − 2017. − No 3 (11). Ч. 2. − С. 138-142. (Журнал входить у наукометричну базу даних Web of Science)

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень