Бовкун Ольга Анатоліївна

  • Дата оновлення: 24.10.2019

Бовкун Ольга Анатоліївна                                   

кандидат економічних наук, доцент

olga.bovkun@ukr.net

У 2012 р. закінчила Національний університет державної  податкової служби України за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Формування системи діагностики та управління економічною безпекою підприємств агропродовольчої сфери», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами.

Сфера наукових інтересів: менеджмент, маркетинг-аналітика, соціальний маркетинг, маркетинг послуг, аналіз бізнес-процесів, експертиза товарів, статистика.

Захоплення: психологія, дизайн, фотографія.

Основні публікації:

  1. Бовкун, О. А. Економічний розвиток агропродовольчих підприємств в контексті економічної безпеки / О. А. Бовкун // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1., Ч. ІІ. – С. 142-148.
  2. Чирва, О. Г. Стратегія підвищення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери / О. Г. Чирва, О. А. Бовкун // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 1(2). – С. 96–100.
  3. Бовкун, О. А. Методологія аудиту підприємств агропродовольчої сфери / О. А. Бовкун // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – С. 125-128.
  4. Бовкун, О. А.Управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки підприємств / О. А. Бовкун / Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали. ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформаційно-аналітичне агенство», 2017. – С. 294–296.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень