Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Інститут економіки та бізнес-освіти

 • Українська
 • English
 • Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки

  Опубліковано 4 роки назад

  PJ0dZ1NdPeI

  Становлення сучасної фінансової системи України розпочалося з набуттям нашою державою незалежності. У першій половині 90-х років ХХ ст. реформуються фіскальні органи, казначейство, бюджетна система, розпочинають свою діяльність перші комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії. З розвитком цих процесів виникла потреба у кваліфікованих спеціалістах фінансового профілю.

  У 1994 році до підготовки спеціалістів фінансового сектору національної економіки долучається Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, який першим на Черкащині здійснив набір абітурієнтів на спеціальність «Фінанси».

  З 1996 року у структурі економічного факультету Уманського педагогічного інституту імені Павла Тичини, як самостійна структурна одиниця, створюється кафедра фінансів і кредиту, першим завідувачем якої стає Степаненко В. О., д. е. н., професор. У витоків кафедри також стояли Бондарук Т. Г., Музиченко А. C., Чвертко Л. А., Міщук О. В., Курмаєв П. Ю. та ін.

  З 2012 року на економічному факультеті розпочинається підготовка бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит» та магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

  Нині спеціальність «Фінанси і кредит» акредитована за найвищим IV рівнем акредитації, що дозволяє готувати бакалаврів, спеціалістів, магістрів на денній і заочній формах навчання.

  1 вересня 2015 року, на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», реформується економічний факультет і створюється на його базі Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, в структурі якого розпочинає свою діяльність кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки. Кафедру очолює Слатвінський Максим Анатолійович, к. е. н., професор.

  Головна мета науково-освітньої діяльності кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи, страхування, обліку і аудиту, фінансово-економічної безпеки, які оволоділи фундаментальними знаннями та отримали практичні навички, достатні для працевлаштування на керівних посадах у фінансових структурах, освітніх закладах, банках, страхових компаніях, на вітчизняних та закордонних підприємствах тощо.

  Склад кафедри 13 осіб: 1 доктор економічних наук, 8 кандидатів економічних наук, 1 ст. викладач та 3 викладачі. Кафедра забезпечує викладання дисциплін циклу фундаментальної, професійної та практичної підготовки.

  Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями:

  Бакалавр

  •    071 «Облік і оподаткування»
  •    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

  Магістр

  •    071 «Облік і оподаткування»
  •    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  •    073 «Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)»

  Перехресний вступ

  Студенти які отримали освіту будь-якого рівня (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр) за будь-якою спеціальністю і хочуть здобути іншу, мають можливість вступити на навчання за скороченим терміном навчання:

  Бакалавр

  Магістр

  Зарахування здійснюється за умови успішного складання іспитів і з урахуванням середнього бала додатка до диплома.

  Склад кафедри:

  • Слатвінський Максим Анатолійович – завідувач кафедри, к.е.н., професор
   Посада: завідувач кафедри Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: понад 10 років Біографія У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському…
  • Курмаєв Петро Юрійович – д.е.н., професор
   Посада: професор Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: 15 років Біографія Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла…
  • Білошкурський Микола Васильович – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: 11 років Біографія Вищу освіту здобув за спеціальністю «Економіка підприємства» у Вищому закладі…
  • Демченко Тетяна Анатоліївна – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: 16 років Біографія Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському…
  • Холодна Ольга Віталіївна – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: 16 років Біографія Вищу освіту здобула за спеціальністю «Фінанси» в  Уманському державному педагогічному…
  • Чвертко Людмила Андріївна – к.е.н., доцент
   Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Стаж роботи: понад 20 років Біографія Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості.…
  • Бріт Оксана Віталіївна – к.е.н., доцент
   Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою Викладає навчальні дисципліни: обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків…
  • Бержанір Інна Анатоліївна – к.е.н., старший викладач
   Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 7 років Біографія Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Уманському державному аграрному…
  • Стойка Сергій Олександрович – к.е.н., викладач
   Посада: викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Науковий ступінь Кандидат економічних наук Стаж роботи: 7 років Біографія: У 2008 році здобув вищу освіту в…
  • Осадчук Наталія Володимирівна – старший викладач
   Тематика наукових досліджень: Бюджетоспроможність регіону (на матеріалах центральних областей України) Викладає навчальні дисципліни: фінанси підприємств, фінансовий ринок, аудит Контактна інформація: nat_osadchuk@ukr.net Основні наукові праці Осадчук Н. В.…
  • Станіславчук Наталія Олексіївна – викладач
   Посада: викладач Біографія Народилась 25 лютого 1986 року в с. Велика Севястянівка, Христинівського району, Черкаської області. Громадянка України. З 1992 по 2003 навчалась у Великосевастянівській…
  • Корнієнко Тетяна Олександрівна – викладач
   Посада: викладач Стаж роботи: 5 років Біографія: Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра…
  • Кістол Анастасія Анатоліївна – викладач
   Посада: викладач Стаж роботи: 1 рік Біографія: Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра…
  • Река Юлія Юріївна – завідувач навчально-методичного кабінету
  • Яцула Яна Сергіївна – лаборант

  [fruitful_tabs type=”accordion” width=”100%” fit=”false”]
  [fruitful_tab title=”Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:”]

  1. Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія)
  2. Аналіз господарської діяльності
  3. Аудит
  4. Аудит персоналу
  5. Банківська справа

  Аналіз банківської діяльності

  Банківська система

  Банківські операції

  Безпека банківської діяльності

  1. Біржова справа:

  Біржова діяльність

  Біржовий ринок

  1. Банківське регулювання та нагляд
  2. Бухгалтерський облік
  3. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
  4. Бухгалтерський облік в галузі:

  Бухгалтерський облік в туризмі

  Бухгалтерський облік у готельно-ресторанному бізнесі

  1. Бюджетна політика:

  Бюджетна система

  Бюджетний менеджмент

  1. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
  2. Вступ до фаху
  3. Гроші і кредит
  4. Грошово-кредитні відносини:

  Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

  Кредитування і контроль

  1. Інвестиційна діяльність :

  Інвестування

  Інвестиційний аналіз

  Управління портфельними інвестиціями

  1. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
  2. Міжнародні розрахунки та валютні операції
  3. Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
  4. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
  5. Облік і аудит
  6. Облік і звітність в оподаткуванні
  7. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  8. Облік у банках
  9. Облік у бюджетних установах
  10. Облікова політика підприємства
  11. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві
  12. Організація обліку у фермерських господарствах
  13. Податкова політика:

  Оподаткування суб’єктів підприємництва

  Податкова система

  Податкова система України

  Податковий менеджмент

  1. Страхування:

  Страхування

  Актуарні розрахунки у страхуванні

  Страховий менеджмент

  1. Судово-бухгалтерська експертиза
  2. Теорія безпеки соціальних систем
  3. Управління інвестиційними та фінансовими ризиками
  4. Управління проектами
  5. Управлінський облік
  6. Фінанси суб’єктів господарювання:

  Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

  Фінанси підприємств

  1. Фінанси:

  Корпоративні фінанси

  Теорія фінансів

  Фінанси

  Фінанси і кредит

  1. Фінансова аналітика
  2. Фінансова санація:

  Фінансова санація та банкрутство підприємств

  Управління фінансовою санацією підприємства

  1. Фінансовий аналіз
  2. Фінансовий інжиніринг
  3. Фінансовий контролінг
  4. Фінансовий менеджмент:

  Фінансовий менеджмент

  Фінансовий менеджмент у банку

  Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

  1. Фінансовий облік І
  2. Фінансовий облік ІІ
  3. Фінансовий ринок
  4. Фінансовий ринок:

  Ринок фінансових послуг

  Ринок цінних паперів

  Управління діяльністю фінансових посередників

  1. Фінансово-економічна безпека:

  Основи безпеки в галузі

  Управління фінансовою безпекою

  Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки

  1. Фіскальна політика
  2. Центральний банк та грошово-кредитна політика

  [/fruitful_tab]
  [/fruitful_tabs]

  Графік проведення консультацій і керівництва самостійною роботою студентів викладачами кафедри

  Викладачі кафедри здійснюють активну наукову роботу, працюють над темою: «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери». В межах цієї теми опублікувано ряд наукових та науково-методичних праць, у тому числі в міжнародних виданнях.

  Контактна інформація

  Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

  E-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

  Календар

  Вересень 2017
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Сер    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930  

  Вітаємо

  Вітаємо